دوره‌ها

 • درس ها 3

  درس جملات مرکب و معلوم-مجهول

  این دوره شامل آموزش جمله های مرکب و آموزش انواع جمله های مرکب شرطی و نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم و آموزش جمله…
 • درس ها 4

  درس صفت ها

  این دوره شامل آموزش انواع صفت ها (مطلق، تفضیلی، عالی، همترازی، عدم همترازی و مقایسه کمی اسم ها) و همچنین عبارت های توصیفی به همراه…
 • درس 1

  درس اسم ها

  این دوره شامل آموزش انواع اسم در انگلیسی (ساده، مرکب، باپسوند، مشتق از مصدر) و مطالب مرتبط با اسامی (حروف تعریف، ترکیب اسامی، صفات و…
 • درس 1

  درس کلمات استفهامی

  در این دوره استفاده از کلمه های استفهامی در جمله های سئوالی انگلیسی (Who, What,…) را آموزش خواهیم دید. امکانات آموزشی دوره:  بیش از 1…
 • درس 1

  درس فعل های کامل

  این دوره شامل آموزش زمانهای حال، آینده، گذشته کامل و کامل استمرار می باشد. امکانات آموزشی دوره:  بیش از 1 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی…
 • درس ها 2

  درس جملات استمراری

  این دوره شامل آموزش جمله های استمراری است. حال، آینده و گذشته استمراری را آموزش میبینیم. امکانات آموزشی دوره:  بیش از 2 ساعت فیلم آموزشی…
 • درس ها 3

  درس فعل های ساده

  این دوره شامل، آموزش جمله های حال، آینده و گذشته ساده به همراه صرف مصدر “بودن” می باشد. با فراگیری جمله های حال، آینده و…
 • درس ها 5

  درس جملات امری

  این دوره شامل آموزش امر، نهی، تاکید امر، امر به استمرار و نهی از استمرار می باشد. جمله های امر حدود 25% مکالمه های روزانه…