درباره ما

۱- تاریخچه ی ویستا ؟
۲-فعالیت های چند دهه ی اخیر موسسه
۳- دکتر قربانی مقدم کیست ؟ فعالیت ها و مدارک
۴- لوح تقدیر یا هرچیزی که داریم
۵- گالری تصاویر
۶- تعهدات ما

ارائه خدمات آموزش زبان انگلیسی با بالاترین کیفیت آموزشی
ارائه مشاوره های آموزشی قبل از شروع دوره
ارائه منظم مشاوره های آموزشی در طول دوره
ارائه کلاس های جانبی رایگان با بلاترین کیفیت و به صورت اختیاری در طول دوره
آماده کردن زبان آموزان برای شرکت در آزمون های بین المللی
ارائه خدمات آموزشی مناسب و با بهترین کیفیت ممکن بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، نژاد، دین، و…
محرمانه بودن تمامی اطلاعات شخصی و آموزشی هر زبان آموز
در اختیار قرار دادن اطلاعات کامل در مورد برنامه آموزشی به زبان آموزان


۷- وجه تمایز ما با سایرین

درباره دکتر قربانی مقدم