در این آزمون شما دانش خود را دروس افعال کامل، کلمات استفهامی و معلوم و مجهول محک خواهید زد.

+79 ثبت‌نام شده
ثبت نام آزاد است

دوره شامل

  • 2 آزمون‌ها
آموزشگاه زبان انگلیسی ویستا