این دوره شامل آموزش جمله های استمراری است. حال، آینده و گذشته استمراری را آموزش میبینیم.

امکانات آموزشی دوره:

 بیش از 2 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی مقدم، دو کتابچه آموزش و دو کتابچه تمرین برای سرفصل های آموزشی این دوره ارائه می شوند.

ثبت‌نام نشده
یا 210 هزار تومان / 1 month(s)

دوره شامل

  • 2 درس ها