این دوره شامل آموزش انواع اسم در انگلیسی (ساده، مرکب، باپسوند، مشتق از مصدر) و مطالب مرتبط با اسامی (حروف تعریف، ترکیب اسامی، صفات و ضمائر ملکی و ضمائر تاکیدی – انعکاسی) می باشد.

امکانات آموزشی دوره:

 بیش از 3 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی مقدم، کتابچه آموزش و کتابچه تمرین برای سرفصل های آموزشی این دوره برای ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان ارائه می شوند.

محتوای دوره

ثبت‌نام نشده
یا 400000 / 1 month(s)

دوره شامل

  • 1 درس