درس جملات مرکب و معلوم-مجهول

این دوره شامل آموزش جمله های مرکب و آموزش انواع جمله های مرکب شرطی و نقل قول های مستقیم و غیر مستقیم و آموزش جمله های خاص فاعلیه و مفعولیه (معلوم – مجهول) می باشد

امکانات آموزشی دوره:

 بیش از 3 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی مقدم، سه کتابچه آموزش و سه کتابچه تمرین برای سرفصل های آموزشی این دوره و کلاس های آنلاین پرسش و پاسخ، مکالمه و روخوانی صحیح و روان انگلیسی برای ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان ارائه می شوند.

ثبت‌نام نشده
یا 210 هزار تومان / 1 month(s)

دوره شامل

  • 3 درس ها