این دوره شامل آموزش زمانهای حال، آینده، گذشته کامل و کامل استمرار می باشد.

امکانات آموزشی دوره:

 بیش از 1 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی مقدم، کتابچه آموزش و کتابچه تمرین برای سرفصل های آموزشی این دوره و کلاس های آنلاین پرسش و پاسخ برای ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان ارائه می شوند.

محتوای دوره

ثبت‌نام نشده
یا 210 هزار تومان / 1 month(s)

دوره شامل

  • 1 درس