پیش نیاز این دوره طی کردن دوره ترم دو می باشد.

این دوره شامل آموزش انواع صفت ها (مطلق، تفضیلی، عالی، همترازی، عدم همترازی و مقایسه کمی اسم ها) و همچنین عبارت های توصیفی به همراه “که” موصولی، قید های حالت و تکرار و زمانهای حال، آینده و گذشته کامل و کامل استمرار می باشد. در پایان این دوره، دانشجویان به ساختار زبان انگلیسی مسلط شده و توانمندی بسیار خوبی در سطح پیشرفته مکالمه، نگارش و روخوانی زبان انگلیسی را کسب می نمایند. کسانیکه این دوره را به خوبی به پایان برسانند، آماده شرکت در کلاس های سطح عالی و همچنین دوره های مخصوص آماده سازی شرکت در امتحانات بین المللی (IELTS, TOEFL) می باشند.

امکانات آموزشی دوره:

 بیش از 3 ساعت فیلم آموزشی توسط دکتر قربانی مقدم، چهار کتابچه آموزش و چهار کتابچه تمرین برای سرفصل های آموزشی این دوره و کلاس های آنلاین پرسش و پاسخ، مکالمه و روخوانی صحیح و روان انگلیسی برای ارتقاء سطح آموزشی دانشجویان ارائه می شوند.

در پایان این ترم، دانشجویان، با پاسخگویی به سئوال های پایان ترم، سطح فراگیری خود را مورد ارزیابی قرار می دهند.

+20 ثبت‌نام شده
ثبت‌نام نشده
800,000 تومان

دوره شامل

  • 4 درس ها
  • 4 آزمون‌ها